Våra Kurser

Intensivkurs (20 dagar) 
40 körlektioner * 50 min - Ink riskettan, lärarledd teori, material, vägmärkestest och billån vid prov  -   23 500:-

  
Intensivkurs (10 dagar)
20 körlektioner * 50 min   -  Ink riskettan, lärarledd teori, material, vägmärkestest och billån vid prov - 14 500:-

  
Intensivkurs (15 dagar)
30 körlektioner * 50 min  - Ink riskettan, lärarledd teori, material, vägmärkestest och billån vid prov - 19 500:-

Riskutbildning (del 1) 500:-

Handledarkurs/ Introduktionsutbildning 350:-