Körlektioner

10 körlektioner*50 min   -   6 500:-

20 körlektioner*50 min  -   12 500:-

30 körlektioner*50 min   -   18 750:-

40 körlektioner*50 min   -   24 600:- 

 Intensivkurser

 Intensivkurs (20 dagar) 

40 körlektioner * 50 min - lärarledd teori, material, vägmärkestest och billån vid prov  -   23 500:-

  Intensivkurs (10 dagar)
20 körlektioner * 50 min   -  lärarledd teori, material, vägmärkestest och billån vid prov - 14 500:-

  
Intensivkurs (15 dagar)
30 körlektioner * 50 min  - lärarledd teori, material, vägmärkestest och billån vid prov -  19 500:-